Llista de productes per marca IEV - Institu d'Estudis Vallencs

L’Institut d’Estudis Vallencs és una entitat cultural privada no lucrativa, creada entre el 1960 i el 1961 per un grup de vallencs residents a Barcelona i traslladada posteriorment a la ciutat de Valls. Des del 1979 té també el reconeixement de centre d’estudis d’abast comarcal. És membre fundador de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.

Els objectius de l’IEV són l’estudi i divulgació de la persona i l’obra de ciutadans de l’Alt Camp, l’auditoria i assessorament respecte del patrimoni i les riqueses de Valls i comarca, la promoció de treballs de recerca relacionats amb els camps arqueològic, històric, científic, econòmic, social… i la contribució per diferents mitjans a generar un ambient  cultural participatiu, crític i plural que respongui a les demandes d’un ampli sector de la nostra societat.

A través del seu programa d’activitats, l’IEV es reconeix com un espai de cultura viva, obert, dinàmic, i referent cultural en el seu territori.